Politik for datebehandling ved ansøgning til Teamminimates-holdet


 1. Indledning

Hos Nordic Nutriment ApS (herefter benævnt “TeamMinimates”, “os”, vi” og “vores”) går vi meget op i din datasikkerhed og vi arbejder derfor kontinuerligt på at forbedre vilkårene for den måde din data håndteres, behandles og opbevares på. I følgende Persondatapolitik (“Ansøgningspersondatapolitikken”) beskriver vi hvordan vi behandler den data du afgiver ifbm. ansøgning til TeamMinimates-holdet på teamminimates.dk (“Hjemmesiden”)


 1. Den dataansvarlige

TeamMinimates er den dataansvarlige for behandling af personoplysninger ifbm. de formål der er beskrevet i Ansøgningspersondatapolitikken.


Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder jf. pkt. 6 samt underpunkter hertil eller har du spørgsmål til Ansøgningspersondatapolitikken kan du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger:


Nordic Nutriment ApS

CVR-nr. 38411403

Industrivej 21, 

4000 Roskilde

Mailadresse: info@teamminimates.com


 1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål bruges de samt retsgrundlag herfor

Hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de behandles afhænger hvilket formål og hvilken situation behandlingen har til grunde. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer. Ved Tjenester (“Tjenester1”) menes der handlinger ifbm. de ydelser vi tilbyder som kerneprodukt, det kunne f.eks. være afgivelse af ordre, tilmelding til nyhedsbrev eller oprettelse af brugerkonto, men f.eks. ikke brug af kontaktformular eller besøg på Hjemmesiden.

3.1 Besøgende på Hjemmesiden der tilmelder vores nyhedsbrev

3.1.1 Hvem persondata vedrører (“Datasubjekt”)

Besøgende på Hjemmesiden der afgiver en ansøgning til deltagelse i TeamMinimates-holdet.


3.1.2 Formål ved behandling

Formålet er modtagelse og behandling af data ved afgivelse af valgfri ansøgning til TeamMinimates-holdet samt kontakt til selekterede ansøgere efter revidering. 


3.1.3 Persondata der bliver anvendt

 • Kontaktoplysninger på Forældre eller Værge (Fornavn, Efternavn, Telefonnummer og e-mail)
 • Stamoplysninger på Forældre eller Værge (Adresse)
 • Stamoplysninger på Barn (Fornavn, Evt. Efternavn, Alder)
 • Eventuelle valgfrie vedhæftninger og/eller tekst

3.1.4 Juridisk grundlag for brug af Persondata

 • Efterleve vores legitime interesse i at kontakte de selekterede ansøgere p.b.a. af samtykke fra ansøgerne ved afgivelse af ansøgingen.  jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

3.1.5 Opbevaringsperiode

Oplysninger indsamlet ved indsendelse af ansøgning jf. 3.1.3 opbevares maksimalt i 2 år efter indsendelsesdato hvorefter Oplysningerne slettes. I tilfælde af ansøgning udvælges vil en ny databehandlingspolitik og -vilkår mellem den selekterede og Team Minimeres være gældende.


 1. Videregivelse af oplysninger og Generelle sikkerhedsforanstaltninger ved brug af underdatabehandlere

Vi samarbejder med en række andre virksomheder, f.eks. it-systemer, digital infrastruktur og sociale medietjenester, som opbevarer og behandler data. Alle heri nævnte virksomheder er databehandlere og under vores instruks i og med de behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. I tilfælde af at overførsel af personoplysninger til tredjeland sikrer vi os forinden at overførslen af personoplysninger sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at personoplysningerne er beskyttet, bla. ved anvendelse af standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse kaldet Data Protection Agreements (DPAs), eller ved brug af databehandlere i lande der af EU Kommissionen er godkendt som sikkert tredjeland, f.eks. Canada, der er underlagt den canadiske databeskyttelseslovgivning (PIPED ACT). 


 1. Dine rettigheder


6.1 Ret til oplysning

Vores oplysningspligt over for dig indebærer vi er forpligtede til proaktivt at oplyse dig ved og om indsamling af dine oplysninger.


6.2 Indsigtsretten

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler og har registreret om dig, formålet herom, modtagere af oplysninger m.v.


6.3 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv rettet. Har du mistanke om vi i forbindelse med din ansøgning har indsamlet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig er du velkommen til at kontakte os på info@teamminimates.com.


6.4 Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

Du har i nogle tilfælde ret til at få slette en eller flere personoplysning(er) om dig inden oprindelig sletning. Dette kan f.eks. være i sammenhæng med at du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har noget retlige forpligtelser der ikke kan afholdes hvis sletningen finder sted. Du kan læse mere om dette forhold i pkt. 4.


6.5 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde til at få grænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette betyder at hvis du har ret, må vi udelukkende opbevare og dermed ikke behandle oplysningerne, medmindre vi får dit samtykke eller det foretages med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende.


6.6 Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger som du har selv har afgiver til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du er tilmed også ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


6.7 Ret til indsigelse

Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling, dog altid hvis behandlingen foretages med henblik på direkte markedsføring.


6.8 Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at klage. Det kan du gøre ved at kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


 1. Opdatering af Ansøgningspersondatapolitikken

Da vi løbende revidere og forbedre vores tilgang til datasikkerhed, anbefaler vi at du løbende holder dig opdaterede på Ansøgningspersondatapolitikken. Ansøgningspersondatapolitikken er senest opdateret d. 29 April 2022 og versioneret som Version 1.0.